Ctrs.gr on Twitter ctrs.gr on Facebook

Δικαιώματα Επιβάτη

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κεντρική Διοίκηση: Γούναρη 4, 185 31 Πειραιάς

Κέντρο Ενημέρωσης  Ταξιδιωτών

Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά – Πύλη 8   Τηλ. 210  4111080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθορίζει τα δικαιώματα των επιβατών όταν η πτήση τους καθυστερεί να αναχωρήσει, ακυρώνεται ή όταν τους αρνούνται την επιβίβαση λόγω υπερκράτησης. 


Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται στους επιβάτες:
• που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλους
• που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος Τρίτης Χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλους και εφόσον η πτήση πραγματοποιείται με κοινοτικό αερομεταφορές με την προϋπόθεση ότι:

  • • οι επιβάτες έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στην συγκεκριμένη πτήση και
  • • παρουσιάζονται στον έλεγχο των εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδείξει ο αερομεταφορέας ή εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης, ή 
  • • έχουν μεταφερθεί από την πτήση για την οποία έχουν κράτηση σε άλλη πτήση.


Άρνηση επιβίβασης
Πριν προχωρήσει σε άρνηση επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο αερομεταφορέας αναζητεί επιβάτες διατεθειμένους να παραιτηθούν από την κράτησή τους, με αντάλλαγμα κάποιο όφελος υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ ενδιαφερόμενου επιβάτη και αερομεταφορέα. Στους εθελοντές παρέχεται εναλλακτική μεταφορά ή επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου, επιπρόσθετα των οφελών που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

Εάν δεν παρουσιασθεί ο αριθμός εθελοντών που αναζητά, ο αερομεταφορέας μπορεί τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους. Στους επιβάτες αυτούς προσφέρεται η αποζημίωση και η βοήθεια που περιγράφεται παρακάτω.

Ακύρωση
Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης, οι επιβάτες επιλέγουν μεταξύ: α) της εναλλακτικής μεταφοράς τους, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, στον τελικό τους προορισμό ή β) της μεταφοράς τους, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό τους προορισμό άλλη μέρα που τους εξυπηρετεί εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων ή γ) της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου τους και, εάν συντρέχει η περίπτωση, πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης. Η επιστροφή του αντιτίμου γίνεται για το μέρος του ταξιδίου που δεν πραγματοποιήθηκε καθώς και για τα μέρη του ταξιδίου που πραγματοποιήθηκαν εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο.

Επιπλέον, οι επιβάτες της ακυρωθείσας πτήσης δικαιούνται αναψυκτικά, επικοινωνία, διατροφή, διανυκτέρευση και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος. Οι επιβάτες δικαιούνται όλα τα παραπάνω, ανεξάρτητα από το λόγο ακύρωσης της πτήσης.

Τέλος, ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση ύψους:
• 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1500 χιλιομέτρων.
• 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων.
• 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις.

Η παραπάνω αποζημίωση δεν πληρώνεται στους επιβάτες της ακυρωθείσας πτήσης, όταν ο επιβάτης ενημερωθεί και του προσφερθεί εναλλακτική μεταφορά εντός ορισμένων χρονικών προθεσμιών ή η πτήση ακυρώνεται λόγω εκτάκτων περιστάσεων που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Καθυστερήσεις πτήσεων
Σε περίπτωση καθυστέρησης μιας πτήσης, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες αναψυκτικά, επικοινωνία, γεύματα, διανυκτέρευση και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ανάλογα το χρόνο καθυστέρησης).
Όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστο πέντε (5) ώρες, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το αντίτιμο του εισιτηρίου τους και να μην ταξιδέψουν με την πτήση.
Οι επιβάτες μιας πτήσης που φθάνει στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστο τρεις (3) ώρες, μπορούν να λάβουν αποζημίωση όπως οι επιβάτες μιας ακυρωθείσας πτήσης εκτός εάν η καθυστέρηση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα από τον αερομεταφορέα. 

Υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών
Οι αερομεταφορείς εξασφαλίζουν ότι κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων υπάρχει ανηρτημένη με ευδιάκριτο για τους επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση με το ακόλουθο κείμενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση ματαίωσης ή δίωρης τουλάχιστο καθυστέρησης της πτήσης, ζητείσθε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το κείμενο που αναφέρει τα δικαιώματά σας, ιδίως όσον αφορά την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας.»
Επιπλέον, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης μια πτήσης ή δίωρης  τουλάχιστο καθυστέρησης, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να δώσει σε κάθε θιγόμενο επιβάτη γραπτή γνωστοποίηση με τους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας καθώς και με τα στοιχεία του οριζόμενου εθνικού φορέα.

Διαδικασία υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε καταγγελία αναφορικά με καθυστέρηση πτήσης, ακύρωση πτήσης ή άρνηση επιβίβασης, θα πρέπει να συμπληρώσετε την
επισυναπτόμενη φόρμα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή. Ο αρμόδιος φορέας στη χώρα μας για την εφαρμογή και παρακολούθηση του εν λόγω Κοινοτικού Κανονισμού: α) στις πτήσεις που αναχωρούν από ελληνικό αερολιμένα και β) στις πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα Τρίτης Χώρας με προορισμό ελληνικό αερολιμένα και πραγματοποιούνται με κοινοτικό αερομεταφορέα, είναι: 

ΥΠΑ/ΚΥ/Δ1/Δ
Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης
Τμήμα Οικονομίας Αερομεταφορών
Τηλ.: 210 8916150
Φαξ : 210 8916193210 8947132
e-mail: 
d1d@hcaa.gr

Καθυστέρηση, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών
Η σύμβαση του Μόντρεαλ «για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές» καθορίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης των αποσκευών, το ανώτατο όριο ευθύνης του αερομεταφορέα  περιορίζεται σε 1000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά επιβάτη. (Η αξία του Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος μεταβάλλεται καθημερινά).

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης παραλαβής αποσκευών, τις περισσότερες φορές, οι επιβάτες αγοράζουν είδη πρώτης ανάγκης και υποβάλουν στις αεροπορικές εταιρείες τις αποδείξεις για να καλυφθούν. Άλλες φορές, οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν κάποιο εφάπαξ ποσό ή ένα ποσό ανά κάθε ημέρα καθυστέρησης στους επιβάτες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Τις περισσότερες φορές, μετά από 21 ημέρες καθυστέρησης παραλαβής της αποσκευής, η αποσκευή θεωρείται από την αεροπορική εταιρεία ως απολεσθείσα. Προκειμένου να προσδιορίσει το ποσό της αποζημίωσης, η αεροπορική εταιρεία ζητά από τον επιβάτη μια λίστα με τα αντικείμενα της αποσκευής ή μερικές φορές, εάν υπάρχουν, αποδείξεις αγοράς των αντικειμένων.

Σε περίπτωση ζημίας της αποσκευής, ο δικαιούχος της παραλαβής οφείλει να υποβάλει διαμαρτυρία στον μεταφορέα, το αργότερο εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η διαμαρτυρία υποβάλλεται το αργότερο εντός προθεσμίας είκοσι μίας ημερών από την παραλαβή.

Κοινοτικός Κανονισμός 1107/2006 για ΑΜΕΑ
, όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Tα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία

·         Ταξιδεύει με ακτοπλοϊκό πλοίο και το δρομολόγιο έχει καθυστέρηση;

·         Ακυρώθηκε το ταξίδι του;

·         Περιμένει να ταξιδέψει και το πλοίο του δεν είναι στο λιμάνι;

·         Δεν του έδωσαν τη θέση ή την καμπίνα που δικαιούται;

·         Θέλει να ακυρώσει το εισιτήριό του;

·         Με ποιόν τρόπο θα αποζημιωθεί και πού πρέπει να απευθυνθεί;

Ο ταξιδιώτης πριν ταξιδέψει με πλοίο πρέπει να ενημερωθεί για τα δικαιώματά σου και τις υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.  

 

                                                                      20 χρήσιμες ερωτήσεις -  απαντήσεις

1. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση μη παροχής της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριο;

(α) Να υπαναχωρήσεις και να λάβεις  την αξία του ναύλου που κατέβαλες(επιβάτη ή και οχήματος) και χρηματική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 100% επί της τιμής του ναύλου επιβάτη ή

(β) Να ταξιδέψεις σε θέση κατώτερη και να λάβεις τη διαφορά της τιμής του ναύλου επιβάτη μεταξύ της κατηγορίας των θέσεων προσαυξημένη κατά 100% ή

(γ) Μετά από αίτημά σου και συμφωνία της εταιρείας , να ταξιδέψεις σε θέση ανώτερη καταβάλλοντας τη διαφορά της τιμής του ναύλου μειωμένη κατά 50%. Η καταβολή της διαφοράς δεν ισχύει εάν η εταιρεία σου διαθέσει ανώτερη θέση με δική της πρωτοβουλία χωρίς αίτημά σου.

2. Έχω δικαίωμα να ακυρώσω το εισιτήριό μου;

Δικαιούσαι να υπαναχωρήσεις  και ανάλογα με το χρόνο επιστροφής αυτούσιου του σώματος του εισιτηρίου, να σου επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό του ως εξής:

-Ποσοστό 50% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ποσοστό 75% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 7 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ολόκληρο το ναύλο εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 14 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ολόκληρο το ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ.

3.Έχω δικαίωμα να τροποποιήσω το εισιτήριό μου;

-Δικαιούσαι να τροποποιήσεις το εισιτήριο σου εφόσον διατίθενται θέσεις μέχρι και 24 ώρεςπριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

4. Τι δικαιούμαι να μεταφέρω χωρίς την καταβολή ιδιαίτερου ναύλου;

-Δικαιούσαι να μεταφέρεις χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών.

-Εάν είσαι άτομο μειωμένης κινητικότητας, δικαιούσαι, επιπλέον των χειραποσκευών, να μεταφέρεις κάθε εξοπλισμό που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή σου.

5.Ποιος ευθύνεται για την φθορά ή απώλεια των αποσκευών μου εντός του πλοίου;

- Εφόσον οι αποσκευές σου έχουν παραδοθεί για φύλαξη και σου έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη ευθύνεται η εταιρεία.

6.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που το πλοίο  καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι  λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας;

(α)Να υπαναχωρήσεις και για αποζημίωση να λάβεις το αντίτιμο του εισιτηρίου που κατέβαλες.

(β) Να διαμείνεις στο πλοίο και να προώθηθείς στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας .

(γ) Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο ,εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρεςή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη.

(δ) Να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας μόνο εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση σου είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από την προγραμματισμένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού σου.

(ε) Να λάβεις αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη καθώς και την επιστροφή του ναύλου οχήματος που  κατέβαλες ή κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

7. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας ; 

-Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο ναύλος που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής ή

-Να συνεχίσεις το ταξίδι σου και να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου  ή κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή όταν λόγω της καθυστέρησης ή προγραμματισμένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα.

Η άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώματα αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της καθυστέρησης του ταξιδιού.

8. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και  εφόσον τελικά προωθήθηκα στον προορισμό μου;

Να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου  ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας και εφόσον τελικά προωθηθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας  και η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από την προγραμματισμένη άφιξη.

9. Τι δικαιούμαι  σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι μου σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκα στον  προορισμό μου και δεν άσκησα το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

-Να σου προσφερθεί, από την εταιρεία, τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο ,εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου από το ενδιάμεσο λιμάνι και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η διακοπή του ταξιδίου συνέβη μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη  και επιπλέον χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της διακοπής του ταξιδίου.

10. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και χάσω την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού;

-Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο ανταπόκρισης ενημερώνεις σχετικά την εταιρεία και δικαιούσαι να προωθηθείς με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας.

-Να σου προσφερθεί τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης , με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας , όταν εξαιτίας της απώλειας της ανταπόκρισης αναγκάζεσαι να αναχωρήσεις την επόμενη ημέρα από την άφιξή σου και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή όταν η άφιξη στο λιμάνι ανταπόκρισης συνέβη μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 και η αναχώρηση στον τελικό προορισμό σου αναμένεται να γίνει σε χρόνο πέραν των 6 ωρών .

11.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;

 -Να τροποποιήσεις το εισιτήριό σου .

-Να διαμείνεις στο πλοίο εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

-Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο αναλογούν ναύλος.

12. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της εταιρείας;

Να λάβεις πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές κατ’ επιλογή σου εφόσον:

- Δεν ενημερώθηκες μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν σου επιστράφηκε το αντίτιμο του εισιτηρίου ή

- Δεν ενημερώθηκες τουλάχιστον 12 ώρες  πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν προωθήθηκες με άλλο μέσο στον προορισμό σου εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.

13.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου;

Να ενημερωθείς εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσεις να  προωθηθείς στον προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας  εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

- Εφόσον δεν προωθηθείς στον προορισμό σου ή δεν υπαναχωρήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση δικαιούσαι τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη.

- Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθηθείς στον προορισμό σου εντός 24 ωρών.

14. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που δεν μουεπιτραπείηεπιβίβαση στο πλοίο ενώέχωστηνκατοχήμου έγκυροεισιτήριο;

- Να λάβεις αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου επιβάτη ή

- Την συντομότερη προώθησή στον τελικό προορισμό σου, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας , τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό,όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής σου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεις επιπρόσθετα ως αποζημίωση την αξία του ναύλου επιβάτη.

15. Που μπορώ να επιστρέψω το εισιτήριό μου;

Μπορείς να το επιστρέψεις ή να το τροποποίησεις το εισιτήριο σου από εκεί που το εξέδωσες ή στον οριζόμενο κατά λιμένα από την εταιρεία  ναυτικό πράκτορα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο  εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

16. Με ποιόν τρόπο θα μου επιστραφεί ο ναύλος και θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

θα πρέπει να παραδώσεις αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμα, στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρεςμετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου

17. Έχει η εταιρεία άλλες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;

Ναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να:

-Ανακοινώνουν  δημόσια  τα  δρομολόγια  με  κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορούν εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

-Ανακοινώνουν  με  προσβάσιμες  στους  επιβάτες μορφές αναγγελίας  την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου , πλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.

-Ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο επιβάτη πριν την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιμές και εκπτώσεις και να μην αυξάνουν την τιμή του για το οποίο έγινε κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου.

-Ενημερώνουν αναλυτικά τον επιβάτη ως προς τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου.

-Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδική φροντίδα όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα.

18.Τι υποχρεώσεις έχω εγώ απέναντι στην εταιρεία;

Ως επιβάτης υποχρεούσαι να:

-Προσέρχεσαι στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρεις το όχημα  στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.

-Καταλαμβάνεις την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να μην τοποθετείς τις αποσκευές σου ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να συμμορφώνεσαι στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία , ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.

-Μην μεταφέρεις εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

-Δίνεις τα ακριβή στοιχεία σου και εφόσον το επιθυμείς στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή σου σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.

19. Που μπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα – καταγγελία στην περίπτωση που  η εταιρεία δεν πληρεί τις υποχρεώσεις της;

-Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας  ή του εκδότη του εισιτηρίου, όπως καθορίζονται  στις διατάξεις του ν. 3709/2008 , καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόμου απευθύνεσαι αρχικά στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα. Κατά την διάρκεια του πλου  στον ορισμένο από τον πλοίαρχο αξιωματικό του πλοίου. Συμπληρώνεις το ειδικό έντυπο παραπόνων το οποίο μπορείς να προμηθευτείς ανάλογα εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων και στις λιμενικές αρχές.

-Μετά την παρέλευση 15 εργάσιμων ημερών εφόσον δεν δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου σε καταγγελίες ή παράπονα, μπορείς να συμπληρώσεςι και να υποβάλεις το ίδιο ειδικό έντυπο παραπόνων, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του αρχικού έντυπου παραπόνων που συμπλήρωσες απευθείας:

α) στη Λιμενική Αρχή επιβίβασής ή αποβίβασής σου ή

β) στο ΥΕΝΑΝΠ/Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών  ή στην Δ/νση Μεταφορών της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής  Πολιτικής και στη διεύθυνση που αναφέρεται στο πίσω μέρος του ειδικού εντύπου .

20. Σε ποιες περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμογή τυχόν απαιτήσεις μου;

- Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση  δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας( όπως περίπτωση δ της παραγράφου 3,του άρθρου έκτου ν.2932/01) ή σε εντολές της αρμόδιας Αρχής γενικά ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε τυχόν εγκεκριμένη  τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την  εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για το νόμο που αφορούν το νόμο 3709/08 (ΦΕΚ 213 Α΄) και την αριθμ. 3332.12/01/09/23-2-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 427 Β΄) μπορούν οι επιβάτες να απευθύνονται  στις Λιμενικές Αρχές και στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας.

Αναζήτηση Εκδρομών

 
espa support