Ctrs.gr on Twitter ctrs.gr on Facebook

Τα νέα μας > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ C.TR.S.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ C.TR.S.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. "
ΑΡ. ΜΑΕ 69633/70/Β/10/18

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. " σε Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή  και ώρα 09:00 , στα  γραφεία της  εταιρείας στην οδό Αβέρωφ 23 στο Ηράκλειο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012  μετά των επ΄ αυτών  εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ  2:   Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.

ΘΕΜΑ   3: Λήψη μέτρων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 του 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.


 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν μόνο από μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο νομίμως το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομικούς αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αξιώνει ο νόμος.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει  εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόμον ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Σε  περίπτωση  μη  απαρτίας  η  Γ Σ  θα  επαναληφθεί  την  Κυριακή 7 Ιουλίου  2013 στα  γραφεία της  εταιρείας στην οδό  Αβέρωφ 23 στο Ηράκλειο και ώρα 09.00  με τα ίδια  θέματα .

Ηράκλειο 03/06/2013

Εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  αυτού

Εμμανουήλ Χαχλιούτης


Αναζήτηση Εκδρομών

 
espa support